2011-04-20
1. Зөв үг
2. Зөв бодолтой байх
3.Зөв хүсэл, зорилготой байх
4.Зөв үйл хийх
5.Зөв амьдралын төлөө бүх зүйлийг хийх
6.Зөв төвлөрөлтэй байх
7.Зөв эргэцүүлэлтэй байх
8.Зөв хандлагатай байх хэрэгтэй гэнэ шүү .